starto mniekontakt 


Najpopularniejsze typy MIME

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) określa format danych, które przesyłane są drogą elektroniczną. Standard MIME obejmuje następujące typy danych: application (programy), audio (dźwięki), image (grafiki), message (komunikaty), model (modele), multipart (multi-dane), text (teksty), video (filmy).

lp.MIME   typ/podtyprozszerzenie pliku
1.application/accessmdf
2.application/excelxls
3.application/font-tdpfrpfr
4.application/futuresplashspl
5.application/hephep
6.application/lotus-123wks
7.application/mac-binhex40hqx
8.application/mac-compactprocpt
9.application/mspowerpointppt
10.application/msworddoc
11.application/octet-streambin dms lha lzh exe class
12.application/odaoda
13.application/pagemakerpm5 pt5 pm
14.application/pdfpdf
15.application/postscriptai eps ps
16.application/powerpointppt
17.application/rtfrtf
18.application/smilsmi smil sml
19.application/toolbooktbk
20.application/wordperfectwp
21.application/wordperfect5.1wp5
22.application/wordperfect6.1wp6
23.application/wordperfectdwpd
24.application/x-bcpiobcpio
25.application/x-cdlinkvcd
26.application/x-cpiocpio
27.application/x-cshcsh
28.application/x-directordcr dir dxr
29.application/x-dvidvi
30.application/x-gtargtar
31.application/x-hdfhdf
32.application/x-icaica
33.application/x-javascriptjs
34.application/x-koanskp skd skt skm
35.application/x-latexlatex
36.application/x-mifmif
37.application/x-netcdfnc cdf
38.application/x-shsh
39.application/x-sharshar
40.application/x-shockwave-flashswf
41.application/x-spsssav spp sbs sps spo
42.application/x-stuffitsit
43.application/x-sv4cpiosv4cpio
44.application/x-sv4crcsv4crc
45.application/x-tartar
46.application/x-tcltcl
47.application/x-textex
48.application/x-texinfotexinfo texi
49.application/x-trofft tr roff
50.application/x-troff-manman
51.application/x-troff-meme
52.application/x-troff-msms
53.application/x-ustarustar
54.application/x-wais-sourcesrc
55.application/zipzip
56.audio/basicau snd
57.audio/midimid midi kar
58.audio/mpegmp2 mpa mpg mpga mp3
59.audio/mpeg3mp3
60.audio/x-aiffaif aiff aifc
61.audio/x-midimid
62.audio/x-mpegmp2
63.audio/x-mpegurlmp3
64.audio/x-pn-realaudiora ram rm rpm
65.audio/x-pn-realaudio-pluginrpm
66.audio/x-realaudiora
67.audio/x-wavwav
68.image/gifgif
69.image/iefief
70.image/jpegjpeg jpg jpe
71.image/pngpng
72.image/tifftiff tif
73.image/x-cmu-rasterras
74.image/x-portable-anymappnm
75.image/x-portable-bitmappbm
76.image/x-portable-graymappgm
77.image/x-portable-pixmapppm
78.image/x-rgbrgb
79.image/x-xbitmapxbm
80.image/x-xpixmapxpm
81.image/x-xwindowdumpxwd
82.model/igesigs iges
83.model/meshmsh mesh silo
84.model/vrmlwrl vrml
85.text/csscss
86.text/htmlhtml htm
87.text/plaintxt
88.text/richtextrtx
89.text/tab-separated-valuestsv
90.text/x-setextetx
91.text/x-sgmlsgml sgm
92.text/xmlxml dtd
93.video/mpegmpeg mpg mpe
94.video/quicktimeqt mov
95.video/x-ms-asfasf asx
96.video/x-msvideoavi
97.video/x-sgi-moviemovie


zobacz obrazek 
galeria: malowane ... 
ocena: 3,09 głosów:438
teraz w serwisie : 2
forum na strone
18.02.2010 13:00
autor: singled

ostatni wpis:
19.02.2010 08:01
autor: Max

Stronę poleca Katalog SEO (skrypty) od 2012-06-04.